moxy monitoring

SLEDUJ SPOTŘEBU O2 V REÁLNÉM ČASE

SLEDUJ SPOTŘEBU O2 V REÁLNÉM ČASE

Moxy je zařízení, které je schopné určit úroveň okysličení pracujícího svalu.
Je to malý, lehký přístroj, který využívá metody infračervené spektroskopie k neinvazivnímu měření procenta hemoglobinu transportujícího kyslík v kapilárním řečišti svalové tkáně.
Kyslík se uplatňuje při tvorbě energie potřebné pro svalovou práci a jeho množství ve svalech se neustále mění. Přesné určení saturace svalu kyslíkem (SmO2), které je díky Moxy možné sledovat v reálném čase, je zásadní pro zefektivnění fyzické přípravy sportovce.
Moxy se využívá v zátěžové diagnostice, při plánování a realizaci tréninků a při monitoringu výkonu v soutěži. Pomáhá zjistit a nastavit optimální tréninkové zóny a zprostředkovává jeho uživateli zpětnou vazbu, která poskytuje informaci o případných limitech jeho fyziologických systémů.
Moxy nabízí možnost širokého využití od vytrvalostních sportů jako je cyklistika nebo plavání přes acyklické, většinou týmové sporty jako fotbal a hokej až po individuální silový trénink. Hlavní výhodou Moxy je možnost diagnostiky přímo v terénu ve specifických podmínkách daného sportu.

Moxy pracuje na principu vyzařování světla blízkého infračervenému světlu na pokožku a detekci téhož světla poté, co prošlo do svalové tkáně a vrátilo se zpět na povrch.
Jsou dva důvody proč, je tato vlnová délka vhodná pro měření okysličení svalu. Zaprvé, toto světlo se může dostat dostatečně hluboko skrze kůži a tukovou tkáň do svalové tkáně a zpět. Zadruhé, oxyhemoglobin a deoxyhemoglobin mají v této oblasti různá absorpční spektra a proto je možné je od sebe dobře odlišit.
Moxy měří poměr mezi koncentrací oxyhemoglobinu a koncentrací celkového množství hemoglobinu ve svalu a výsledek vyjadřuje jako procento saturace kyslíkem (SmO2).


Měření SmO2 probíhá v kapilárách svalové tkáně. Právě v místě, kde dochází k přenosu kyslíku do buněk svalu. SmO2 může být považováno za ukazatel rovnováhy mezi dodávkou a poptávkou po kyslíku ve svalu. V momentě, kdy se poprvé začneme pohybovat, poptávka po kyslíku vzroste. Krevní oběh v tomto okamžiku ještě nestačí zareagovat. Srdce ještě nezrychlí svoji akci, cévy ve svalu nejsou dilatovány. V této situaci SmO2 rychle klesne díky vyčerpání zásoby kyslíku uloženého v myoglobinu. Několik sekund poté již dochází k růstu srdečního výdeje a cévy ve svalech se dilatují, čímž umožní vyšší průtok krve, který se odrazí v lehkém zvýšení úrovně SmO2. Když přestaneme cvičit, poptávka po kyslíku se náhle sníží, srdeční tep je však stále zvýšený a cévy dilatovány. V tuto chvíli pozorujeme rychlý vzrůst v SmO2. Obecně je možno říci, že vyšší stupeň vyčerpání svalu vede k nižšímu SmO2.
Moxy kromě parametru SmO2 měří také celkový hemoglobin (tHb). Tato proměnná je indikací průtoku krve svalem. Z hodnot tHb můžeme usuzovat na stav a případné limitace kardiovaskulárního systému lidského organismu při zátěži. V posilovacím tréninku nám hodnota tHb napomáhá při nastavování optimální intenzity svalového stahu.

MOXY MONITOR

Moxy je zařízení, které je schopné určit úroveň okysličení pracujícího svalu.

cena: 34 900 Kč

MOXY MONITOR SET

Moxy je zařízení, které je schopné určit úroveň okysličení pracujícího svalu.

cena: na dotaz

MOXY MONITOR SET VELKÝ

Moxy je zařízení, které je schopné určit úroveň okysličení pracujícího svalu.

cena: na dotaz

DOTAZ NA PRODUKT

Leave this field blank

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Princip měření:SmO2 v kapilárách kosterního svalu
Hloubka měření:SmO2 je možné měřitpřes více než 12 mm silnou vrstvu kůže a tukové tkáně
Frekvence aktualizací:Nové měření každé 2 sekundy
Filtr naměřených dat:Ukládá hrubá data
Rozměry:61 x 50 x 16 mm
Hmotnost:40 g
Baterie:Integrovaná lithium polymerová, více než 6 hodiny v aktivním stavu, doba nabíjení 120 minut
Přenos dat:Komunikuje na dálku s mnoha zařízeními a programy, které používají ANT+ a BLE (sportovní hodinky, chytré telefony, počítače apod.) K nahrávání dat během výkonu však není třeba dalšího přídavného zařízení.
Záznam dat:Přes 6 hodin záznamu dat, možnost přenosu dat do počítače BLE
Odolnost:Odolný vůči vodě a potu, vhodná teplota okolního prostředí 15°C až 35°C