moxy monitoring

SLEDUJ SPOTŘEBU O2 V REÁLNÉM ČASE

SLEDUJ SPOTŘEBU O2 V REÁLNÉM ČASE

Moxy je zařízení, které je schopné určit úroveň okysličení pracujícího svalu.
Je to malý, lehký přístroj, který využívá metody infračervené spektroskopie k neinvazivnímu měření procenta hemoglobinu transportujícího kyslík v kapilárním řečišti svalové tkáně.
Kyslík se uplatňuje při tvorbě energie potřebné pro svalovou práci a jeho množství ve svalech se neustále mění. Přesné určení saturace svalu kyslíkem (SmO2), které je díky Moxy možné sledovat v reálném čase, je zásadní pro zefektivnění fyzické přípravy sportovce.
Moxy se využívá v zátěžové diagnostice, při plánování a realizaci tréninků a při monitoringu výkonu v soutěži. Pomáhá zjistit a nastavit optimální tréninkové zóny a zprostředkovává jeho uživateli zpětnou vazbu, která poskytuje informaci o případných limitech jeho fyziologických systémů.
Moxy nabízí možnost širokého využití od vytrvalostních sportů jako je cyklistika nebo plavání přes acyklické, většinou týmové sporty jako fotbal a hokej až po individuální silový trénink. Hlavní výhodou Moxy je možnost diagnostiky přímo v terénu ve specifických podmínkách daného sportu.

Moxy pracuje na principu vyzařování světla blízkého infračervenému světlu na pokožku a detekci téhož světla poté, co prošlo do svalové tkáně a vrátilo se zpět na povrch.
Jsou dva důvody proč, je tato vlnová délka vhodná pro měření okysličení svalu. Zaprvé, toto světlo se může dostat dostatečně hluboko skrze kůži a tukovou tkáň do svalové tkáně a zpět. Zadruhé, oxyhemoglobin a deoxyhemoglobin mají v této oblasti různá absorpční spektra a proto je možné je od sebe dobře odlišit.
Moxy měří poměr mezi koncentrací oxyhemoglobinu a koncentrací celkového množství hemoglobinu ve svalu a výsledek vyjadřuje jako procento saturace kyslíkem (SmO2).


Měření SmO2 probíhá v kapilárách svalové tkáně. Právě v místě, kde dochází k přenosu kyslíku do buněk svalu. SmO2 může být považováno za ukazatel rovnováhy mezi dodávkou a poptávkou po kyslíku ve svalu. V momentě, kdy se poprvé začneme pohybovat, poptávka po kyslíku vzroste. Krevní oběh v tomto okamžiku ještě nestačí zareagovat. Srdce ještě nezrychlí svoji akci, cévy ve svalu nejsou dilatovány. V této situaci SmO2 rychle klesne díky vyčerpání zásoby kyslíku uloženého v myoglobinu. Několik sekund poté již dochází k růstu srdečního výdeje a cévy ve svalech se dilatují, čímž umožní vyšší průtok krve, který se odrazí v lehkém zvýšení úrovně SmO2. Když přestaneme cvičit, poptávka po kyslíku se náhle sníží, srdeční tep je však stále zvýšený a cévy dilatovány. V tuto chvíli pozorujeme rychlý vzrůst v SmO2. Obecně je možno říci, že vyšší stupeň vyčerpání svalu vede k nižšímu SmO2.
Moxy kromě parametru SmO2 měří také celkový hemoglobin (tHb). Tato proměnná je indikací průtoku krve svalem. Z hodnot tHb můžeme usuzovat na stav a případné limitace kardiovaskulárního systému lidského organismu při zátěži. V posilovacím tréninku nám hodnota tHb napomáhá při nastavování optimální intenzity svalového stahu.

MOXY MONITOR

Moxy je zařízení, které je schopné určit úroveň okysličení pracujícího svalu.

cena: na dotaz

MOXY MONITOR SET

Moxy je zařízení, které je schopné určit úroveň okysličení pracujícího svalu.

cena: na dotaz

MOXY MONITOR SET VELKÝ

Moxy je zařízení, které je schopné určit úroveň okysličení pracujícího svalu.

cena: na dotaz

FAQ

Co Moxy ukazuje?

Moxy měří dvě vzájemně propojené parametry: SmO2 a tHb. Způsob, jakým se tyto parametry mění, nám poskytuje informace o svalovém vztahu mezi dodávkou a poptávkou kyslíku. Pokud SmO2 roste, dodávka je větší než poptávka. Pokud SmO2 klesá, dodávka je menší než poptávka. Pokud SmO2 zůstává relativně stabilní nebo neměnný, dodávka a poptávka kyslíku jsou vyrovnané.

Co znamená SmO2?

SmO2 neboli saturace kyslíku ve svalu je měřením vztahu mezi okysličeným hemoglobinem (O2Hb) a deokysličeným hemoglobinem (HHb). Pomocí NIRS měří Moxy relativní formou (nelze kvantifikovat) množství hemoglobinu přítomného ve svalu pod senzorem. Konkrétně rozlišuje mezi množstvím hemoglobinu nesoucího kyslík a množstvím hemoglobinu, který kyslík nenese. To vede k následujícímu vzorci: O2Hb / HHb + O2Hb = SmO2.

Co je tHb?

tHb je relativní měření (nelze kvantifikovat) celkového množství hemoglobinu, které prochází pod senzorem, a je tedy spodní částí vzorce pro SmO2 (O2Hb + HHb). tHb je nepřímým ukazatelem změny objemu krve.

Co nám říká tHb?

tHb je nepřímým měřením objemu krve. Pokud uděláme následující předpoklady, zvýšení tHb je výsledkem zvýšeného objemu krve pod senzorem. Musíme předpokládat, že množství hemoglobinu na decilitr krve v lidském těle zůstává stabilní a koncentrace hemoglobinu na decilitr krve během měření zůstává konstantní. Důležité je si uvědomit, že tHb nutně neukazuje proudění krve.

K čemu mohu Moxy použít?

Parametr SmO2 je bioenergetickým parametrem. Kyslík je primární složkou pro produkci energie ve svalu, a proto je SmO2 bioenergetickým parametrem, který je nejefektivněji používán při tréninku zaměřeném na bioenergetiku. To platí pro většinu forem prodlouženého nebo opakovaného cvičení od HIIT po stabilní zátěž. Kde se SmO2 jako parametr nehodí optimálně, je například v průvodcovství u 1RM.

Jak se Moxy srovnává s tradičními měřeními?

Byly provedeny srovnání mezi parametry Moxy (SmO2) a tradičními metodami diagnostiky výkonu, včetně porovnání mezi svalovou okysličeností a laktátem v krvi a okysličeností svalu a ventilatorním prahem. Oba ukazují dobré korelace. To má smysl, protože všechny tyto parametry jsou přímo nebo nepřímo propojeny.

Jaká je normální odpočinková hodnota SmO2?

dpočinková hodnota SmO2 může mezi jednotlivci a mezi svaly výrazně kolísat, pohybuje se od 40% do 90%. V současné době neanalyzujeme odpočinkové parametry a považujeme je za individuální. V klidu je práce kardiovaskulárního a svalového systému velmi nízká, a proto je jak dodávka, tak poptávka kyslíku nízká. To

Jak hluboko Moxy měří/ jaký vliv má tuková tkáň?

Moxy Monitor měří na hloubku 15 mm. Pokud tloušťka tukové tkáně na místě měření přesahuje 15 mm, je velmi obtížné získat správná měření, protože infračervené světlo nemůže projít svalovou tkání. Pokud máte co do činění s jednotlivcem, u kterého nejste jisti, zda hloubka 15 mm postačuje, zvažte to při analýze dat. Velké vrstvy tukové tkáně povedou k méně extrémním změnám ve SmO2 a vyšším hodnotám SmO2. To znamená, že trendování informací může být stále přesné při posuzování sportovce, ale hodnoty SmO2 budou pravděpodobně nepřesné.

Jaký je rozdíl mezi SmO2 a SpO2?

SpO2 neboli saturace periferního kyslíku se měří pomocí pulzního oxymetru. Měří saturaci kyslíku v pulzující krvi nebo jinými slovy v arteriální krvi. Arteriální krev je vždy vysoko okysličená, protože ještě neprošla svalovou tkání, kde by byla využita v metabolismu. Parametry Moxy SmO2 ignorují pulzující krev a sledují pouze hluboké kapilární cévy, a tím měří okysličenost krve ve svalu, nikoli saturaci arteriální krve.

Jaký je rozdíl mezi SmO2 a tkáňovou saturací (TSI/StO2)?

Jak je vysvětleno v definici SmO2, SmO2 je saturace kyslíku ve svalu, tj. množství relativního okysličeného hemoglobinu proti celkovému relativnímu hemoglobinu. Tkáňová saturace na druhou stranu udává množství relativního okysličeného hemoglobinu proti celkovému relativnímu hemoglobinu ve všech tkáních pod senzorem, nejen ve svalu. To znamená, že zahrnuje vrstvu kůže a tukovou tkáň. To samozřejmě ovlivní hodnoty měření, které uživatel musí být při aplikaci na tréninku vědom.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Princip měření:SmO2 v kapilárách kosterního svalu
Hloubka měření:SmO2 je možné měřitpřes více než 12 mm silnou vrstvu kůže a tukové tkáně
Frekvence aktualizací:Nové měření každé 2 sekundy
Filtr naměřených dat:Ukládá hrubá data
Rozměry:61 x 50 x 16 mm
Hmotnost:40 g
Baterie:Integrovaná lithium polymerová, více než 6 hodiny v aktivním stavu, doba nabíjení 120 minut
Přenos dat:Komunikuje na dálku s mnoha zařízeními a programy, které používají ANT+ a BLE (sportovní hodinky, chytré telefony, počítače apod.) K nahrávání dat během výkonu však není třeba dalšího přídavného zařízení.
Záznam dat:Přes 6 hodin záznamu dat, možnost přenosu dat do počítače BLE
Odolnost:Odolný vůči vodě a potu, vhodná teplota okolního prostředí 15°C až 35°C

DOTAZ NA PRODUKT

Leave this field blank